" />האיש שמאחורי השם של היישוב - כפר שמואל
כפר שמואל

האיש שמאחורי השם של היישוב

כפר שמואל נקרא על שמו של הרב הרפורמי סטיבן שמואל וויז שהיה גם למייסד של הקונגרס היהודי אמריקאי ולנשיא ההסתדרות ציוני אמריקה.

הקשר של ראשוני המתיישבים בכפר שמואל לאדם שעל שמו נקרא המושב הוא שורשי, המתיישבים הראשונים של כפר שמואל היו בעיקר עולים ממזרח אירופה שם נולד סטיבן שמואל וויז והיה לאגדה עוד בימי חייו. קשר נוסף הוא שיהודי ארה"ב אותם הנהיג באותם ימים סטיבן שמואל וויז שילמו כופר בכדי להציל 70000 יהודים מרומניה, חלק קטן מאותם יהודים היה הכוח המייסד של כפר שמואל.

סטיבן שמואל וויז נולד למשפחה מכובדת שבמשך דורות רבים היוותה גורם משמעותי בחברה היהודית של בודפשט כאשר הגברים של המשפחה היו רבנים מכובדים כל אחד בדורו. עוד בילדותו משפחתו היגרה לארה"ב שם סטיבן השלים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטת קולומביה.

סטיבן שמואל וויז נבחר לייצג את שמו של כפר שמואל כיוון והיה ציוני פעיל שהשפיע רבות על היחס של העולם ושל ארצות הברית כלפי העולים לישראל, הוא לחם נגד האנטישמיות ופעל לאפשר הגירת יהודים לאמריקה בזמן מלחמת העולם השנייה כדי להינצל מידי הנאצים.

כפר שמואל הוא מושב שהוקם על שורשי הציונות והכבוד להיקרא על שם אחד מתומכי הציונות הגדולים ביותר בהיסטוריה היה הכרחי עבור התושבים הראשוניים של כפר שמואל. המושב נוסד כמעט שנה לאחר מותו של הרב סטיבן שמואל וויז ובצורה זו יכלו התושבים לחלוק לו כבוד אחרון.