" />חינוך - כפר שמואל
כפר שמואל

חינוך

בכפר שמואל החינוך מתחלק לשני מגזרים, המגזר הדתי והמגזר החילוני כאשר המגזר הדתי מתחנך בבתי הספר של שלעבים בכל שלבי הגילאים.

כל מוסדות החינוך אליהם ילדי היישוב מגיעים הם מתקנים ברמה גבוה, שם עובדים מיטב המורים והגננות, ילדי יישוב כפר שמואל לומדים בבתי הספר עם תמידים משאר היישובים החקלאיים באזור המועצה האזורית גזר.

ילדים בגילאים 3-5 שנים

ביישוב כפר שמואל פועלים 2 גני ילדים במקביל, זהו המפגש הראשון של כל ילדי היישוב זה עם זה, לאחר שעות פעילות הגנים המקובלת חלק נכבד מהילדים עובר למעון יום שגם הוא פועל בתוך היישוב במטרה להעניק להורים מענה קרוב, זמין ואמין.

בתי ספר יסודיים לכיתות א-ח

ילדי כיתות א-ח יוצאים בכל בוקר על ידי הסעות מסודרות של המעוצה האזורית גזר לבית הספר "שלבים" שנמצא ביישוב בית חשמונאי, שם הם נפגשים עם עוד מספר תלמידים בני גילם המגיעים מהיישובים הסובבים את האזור בשטח תחומה של המועצה.

המגזר הדתי, מסורתי של היישוב יוצא לבתי הספר בשלעבים

בתי ספר תיכוניים למגזר החילוני ולמגזר הדתי

נוער היישוב יכול ללמוד באחד משני התיכונים באזור שהם: תיכון "הרצוג" או תיכון "שדות איילון".

בני הנוער הדתיים מיישוב כפר שמואל מקבלים כאמור חינוך דתי, מסורתי במסגרת בתי הספר בשלעבים.